SYV

.

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare (SYV) Stora Högaskolan
Nathalie Lundmark
Tel: 0303-73 86 93
E-post: nathalie.lundmark@stenungsund.se


Facebook: SYV Nathalie Lundmark
https://sv-se.facebook.com

.
LÄNKAR

– Gymnasiedagar – Öppet hus. Läs mer >
– Så gör du ditt gymnasieval. Se filmen >
– Gymnasievalet. Läs mer >
– Antagningspoäng 2018. Läs mer >
– Gymnasieantagningen i Göteborg. Läs mer >
– Aktuella gymnasieval. Läs mer >
– Vad ska jag välja 2018. Läs mer >

.
I SKOLLAGEN

29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Skollag (2010:800)