SYV

.

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare (SYV) Stora Högaskolan:

Malin Winberg
E-post: malin.winberg@stenungsund.se

.
LÄNKAR

– Gymnasiedagar – Öppet hus. Läs mer >
– Film om gymnasievalet – av kommunens SYV:ar. Se filmen >
– Gymnasievalet. Läs mer >
– Vad ska jag välja?  Läs mer >
– Gymnasieantagningen i Göteborg. Läs mer >

.
I SKOLLAGEN

29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Skollag (2010:800)