Om oss

Stora Högaskolan ligger naturskönt belägen nära Stenungsund mitt i Stora Höga samhälle mellan Hakefjorden i väster och Svartedalen i öster. Från skolan är det gångavstånd till bussar och tåg. Skolan är en F-9 skola med drygt 800 elever och är kommunens största grundskola.

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Här erbjuds mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.

Vår vision på Stora Högaskolan, ”En skola i tiden”, är en gemensam framtidsbild för hela vår skola. Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur vi vill att vår skola ska se ut 2020. Den ska engagera och vara en plattform för vårt strategiska arbete med att utveckla Stora Högaskolan.

Ledorden kopplade till vår vision  har tagits fram tillsammans med personal, elevråd och föräldraråd på Stora Högaskolan.

  • Framtidstro. Att skapa min egen framtid här och nu, mina handlingar och val påverkar mina möjligheter i mitt framtida liv.
  • Mod. Att våga stå för den jag är och för mina val.
  • Kommunikation. Att ta ansvar för min kommunikation i mötet med andra.
  • Hälsa. Att ta ansvar för mitt eget välbefinnande.
  • Meningsfull. Att uppleva att lärandet är meningsfullt.

Stora Högaskolan har som så många andra skolor i kommunen gjort stora satsningar på IKT. 2009 beslutade kommunfullmäktige att alla elever i år 6-9 skulle förses med ett eget digitalt verktyg från och med höstterminen 2010. Detsamma skulle även gälla för deras lärare.

Satsningen pågår fortfarande vilket är oerhört spännande. Stenungsunds kommun har satsat betydligt bredare än de flesta andra kommuner. Syftet med satsningen är att säkerställa att alla elever ska få den digitala kompetens som de behöver i dagens samhälle.

Det är också något som går hand i hand med vårt långsiktiga arbete på Stora Högaskolan och med läroplanens (Lgr 11) mål och riktlinjer.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Lgr 11

I läroplanen framgår också att alla som arbetar i skolan ”ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”.

Med våra sidor på nätet ställer vi som arbetar på Stora Högaskolan dörren på glänt för alla som vill veta mer om vår skola. Vi vill också uppmärksamma och synliggöra våra elevers lärande från förskoleklass till årskurs 9 genom att:

  • Våra elever lär sig att skapa innehåll för nätet,
  • Våra elever får en större mottagargrupp till sitt skolarbete,
  • Våra elever får praktiska kunskaper och erfarenheter av Internet som källa och kanal,
  • Våra elever får möjligheter att lära sig mer om källkritik, integritet, upphovsrätt, att skriva och uttrycka sig för en mottagare.

Välkommen till våra sidor på nätet!