Välkomna till skolavslutning på Stora Högaskolan!

av | 29 maj, 2017

Välkomna till skolavslutning på Stora Högaskolan, tisdagen den 13 juni 2017.

År F – 3: Klasserna samlas kl. 8:00 vid Arenan, där man har en gemensam avslutning fram till kl. 8:45. Sedan går klasserna till sina klassrum och kl. 10:30 är dagen slut. Då går de barn som har fritids dit. Bussar hem går från kl. 10:40.

År 4 – 8: Klasserna samlas i sina klassrum kl. 8:15. Kl. 9:15 – 10:00 är det gemensam avslutning på Arenan. Därefter går eleverna tillbaka till sina klassrum och kl. 10:30 är dagen slut. Bussar hem går från kl. 10:40.

År 9: Klasserna samlas för gemensam avslutning i sina klassrum kl. 11:30. Utspring klassvis på skolgården kl. 13:00 där föräldrar, vänner och anhöriga gärna får möta upp. Busstiderna enligt ordinarie schema.