Välkommen till våra sidor på nätet!

Välkommen till oss på Stora Högaskolan! Vår skola är en F-9 skola med drygt 800 elever och är kommunens största grundskola. En till synes stor skola där det personliga mötet är påfallande nära och en viktig del i vårt arbete för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla förmågor och intressen.

 
Stora Högaskolan ligger naturskönt belägen nära Stenungsund mitt i Stora Höga samhälle mellan Hakefjorden i väster och Svartedalen i öster. Från skolan är det gångavstånd till bussar och tåg.

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun 2035: ”Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum”. Visionen för Stenungsunds skolor: ”I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.”